สวัสดี ครับพี่น้องทุกท่าน เพื่อความสะดวกของพี่น้องในการค้นหาข้อมูลในเว็บโยธาไทย และเว็บไซต์ที่เกี่ยวของเช่นเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมฯ เว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เลยได้จัดทำหน้าเว็บค้นหาข้อมูลขึ้น 

วิธีการค้นหาข้อมูล

1. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ในช่องให้กรอกคำค้นหาด้านบน เช่นคำว่า "ราคากลาง"
2. กดปุ่ม โยธาไทย ด้านขวามือของช่องให้กรอกคำค้นหา
3. ที่หน้าผลการค้นหา ให้กดที่หัวข้อ เพื่อไปสู่ข้อมูลที่ท่านต้องการ            

หมายเหตุ
วิธีการค้นหา ใช้วิธีเดียวกับการค้นหาใน เว็บ Google